Başkası İçİn Bİzİm İçİn
  • Başkası için demek bizim için demek
  • Karşılıklı yardımlaşma
  • Topluluklar için topluluk
  • Şirketler için şirket
  • Kurumlar için kurumuz

Bir proje yönetimi yazısıyla daha karşınızdayız. Bu yazımızda kısaca farklılıkların nasıl bir arada yaşayabildiğini ve birbirleriyle etkileşime geçtiğini, dahası karşılıklı yardımlaşabildiğini ele alacağız.

Özgür Yazılım bencil değİldİr

Öncelikle şunu belirtmek gerek : “Özgür Yazılım” “bencil” değildir! Biz bir yazılımı özgür olarak dağıttığımızda kendimizi olası emek israfı ve emek hırsızlığı tehdidinden korumuş oluyoruz evet ancak sadece kendimizi korumuyoruz, dahası geliştiricileri ve kullanıcıları da korumuş oluyoruz. Bu sebeple “Başkası için Bizim için” demektir.

Karşılıklı yardımlaşma

Organizasyon içinde kullanılsa ve dışarıya aktarılmasa bile bir Özgür Yazılım mutlaka dışarıdan yardım aldığından(hiç kimse’nin tek başına büyük projeleri geliştiremeyeceği gerçekliğinden hareketle) dolaylı veya direkt bir karşılıklı yardımlaşma söz konusudur.

Bİz kİmİz ?

İşte bu sebeple biz topluluklar için bir topluluk, şirketler için bir şirket ve kurumlar için bir kurumuz.

Düşüncelerini bizimle paylaşın