“Başkası için Bizim için”

Başkası İçİn Bİzİm İçİn Başkası için demek bizim için demek Karşılıklı yardımlaşma Topluluklar için topluluk Şirketler için şirket Kurumlar için kurumuz Bir proje yönetimi yazısıyla daha karşınızdayız. Bu yazımızda kısaca farklılıkların nasıl bir arada yaşayabildiğini ve birbirleriyle etkileşime geçtiğini, dahası karşılıklı yardımlaşabildiğini ele alacağız. Özgür Yazılım bencil değİldİr Öncelikle şunu belirtmek gerek : "Özgür Yazılım"…